INOTECH electronic s.r.o.

Vítejte na stránkách firmy INOTECH electronic s.r.o.

Firma INOTECH electronic s.r.o. je následovníkem společnosti Jouza s.r.o., která se od roku 1994 zabývala výrobou elektrotechnických komponentů, zejména pasivních součástek. Od roku 2004 je nosným výrobním programem osazování DPS.

Naší filosofií je být víc než obchodním partnerem, v přátelském a otevřeném prostředí nalézat optimální možnosti komplexních řešení vašich ideí, spoluprací a výkony nadchnout své partnery. Při využití nejmodernějších technologií navrhnout, realizovat výrobu a zajistit následný servis desek plošných spojů.

Působnost firmy

Působíme ve všech oblastech podnikatelských aktivit našich partnerů, kde je možné nalézat možnosti optimalizací procesů a tím hledání úspor prostřednictvím elektronického řešení vyvinutým ve spolupráci se zákazníkem. Při využití zkušeností s výrobou elektrotechnických součástek a osazováním plošných spojů v zakladatelských českých firmách a know-how při navrhování, optimalizaci těchto desek u našeho partnera, dosáhnout nadšení s následnou realizací a jejími výsledky. Samozřejmostí je následný servis a pokračující vývoj daných realizací.

Tajemství cesty k úspěchu

Firma INOTECH electronic s.r.o. vidí jen nejužší spoluprací se svým partnerem možnosti naleznutí řešení a tím úspěchu. To znamená být neustále připraven na i nestandardní přání partnerů. To bereme jako výzvu pro naše zlepšování a tím je nám i určován další směr.